Startside

Adekvat Regnskap & Rådgivning AS
 

Nyttig å vite

Skattefri dekning av barnehage

For inntektsåret 2003 halveres kravene til minste foreldrebetaling i forbindelse med arbeidsgivers dekning av barnehageplasser fra kr 18 000 til kr 9 000 for ett barn og fra kr 9 000 til kr 4 500 for hvert ytterligere barn. Fra inntektsåret 2004 forsvinner kravene til foreldrebetaling. For øvrig opprettholdes dagens vilkår om innskudd/depositum og vedtektsfestet innsynsrett mv.

Skattefri dekning av behandlingsutgifter og -forsikring

Fra inntektsåret 2003 er arbeidsgivers dekning av ansattes utgifter til behandling av sykdom eller skade en skattefri naturalytelse for den ansatte. Det samme gjelder arbeidsgivers dekning av premie til behandlingsforsikring for den ansatte. De nærmere vilkårene fastsettes i forskrift.

Rettsgebyret

Rettsgebyret øker fra kr 700 til kr 740 fra 1. juli 2003. Dette har blant annet betydning for størrelsene på gebyrene til Brønnøysundregistrene.

Normalrentesatsen

Normalrentesatsen reduseres til fra 6,5 % til 5 % fra 1. juli 2003. Normalrentesatsen benyttes for å fastsette rentefordel ved rimelige lån fra arbeidsgiver.

Fradrag for fagforeningskontingent

For inntektsåret 2003 øker maksimalt fradraget for fagforeningskontingent og kontingent til næringsorganisasjoner fra kr 1 100 til kr 1 450.

Utbyttebeskatningen

Det er ikke foreslått endringer i utbytteskatten eller delingsbeskatningen.

Aksjonærregister

Det skal opprettes et aksjonærregister for alle norske aksjeselskaper. Frist for innrapportering er 31. januar 2004.

Permittering uten lønnsplikt

Gjeldende regelverk gir adgang til å permittere uten lønnsplikt i 42 uker innenfor bestemte næringer frem til 1. november. Denne adgangen vil nå bli forlenget ut året.

Alle som bruker bil i jobb eller næring bør føre kjørebok. Kjøreboken kan bli redningen hvis du konfronteres med en overivrig ligningsfunksjonær.

Mottar du kjøregodtgjørelse i henhold til statens satser, har du ingenting å frykte. Men for å kunne dokumentere at kjøregodtgjørelsen er reell, bør du ha en kjørebok å vise til. Satsene er i dag 3 kroner inntil 9.000 kilometer og 2,4 kroner over 9.000 kilometer.

Tre grupper som bør føre kjørebok
I utgangspunktet er det personer som mottar kjøregodtgjørelse og selvstendige næringsdrivende som bør føre kjørebok (mer om selvstendige næringsdrivende lenger ned i artikkelen). Men kjøreboken bør også føres av de som har firmabil og kjører over 40.000 kilometer i yrket årlig. De blir nemlig lignet to firmabilklasser lavere enn det firmabilen tilsier.
 

Nærmere 30 000 aksjeselskaper risikerer tvangsoppløsning hvis de ikke øker aksjekapitalen til det lovbestemte minstekravet på 100 000 kroner innen årsskiftet.

I den nye aksjeloven, som trådte i kraft 1. januar 1999, ble kravet til aksjekapital oppjustert fra 50 000 kroner til 100 000 kroner. Den gang var det i overkant av 85 000 aksjeselskaper som hadde mindre aksjekapital enn 100 000 kroner. Disse selskapene hadde fem år på seg til å gjennomføre kapitaløkningen. Ved årsskiftet 2002/2003 var det i underkant av 40 000 selskaper som ennå ikke hadde gjennomført kapitaløkningen.

 
Kontakt oss på e-post: jan.steinar@adekvaten.no eller på telefon 62 50 90 62